Opleiden & Ontwikkelen ‘Leren is werken, een duwtje in de goede richting!’

Opleiden & Ontwikkelen ‘Leren is werken, een duwtje in de goede richting!’

Tijdens het SWA seminar van 11 mei gaan we dieper in op het benutten van behavioural insights, nudges en nudging-theorie. We stellen de vraag centraal, wat belemmert werknemers om te leren? En hoe creëer je een stimulerende werk- en leeromgeving. Ben jij de HR-architect die HR-beleid wil bouwen dat werkt? Schrijf je dan in voor het seminar Leren is Werken op 11 mei a.s. van 09.00 - 12.15 uur met aansluitend een netwerklunch.

Introductie

In voorgaande HR-meetings is gesproken over strategische personeelsplanning, technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Daarbij kwam steeds naar voren dat blijven leren gedurende de loopbaan nodig is om ontwikkelingen in het werk bij te houden en voldoende inzetbaar te blijven. We spreken wel van een leven lang leren en van behoud van arbeidsmarktwaarde. Blijven leren gaat niet zonder inspanning. Werkgevers en werknemers zullen bereid moeten zijn om tijd, geld en ondersteuning te bieden.

De vraag stellen, ‘waar staat u over vijf jaar?’ kan weliswaar richting geven aan ontwikkeling, maar zonder vervolg wordt het al snel een dwaalspoor. Hoe staat het eigenlijk met Leren in uw organisatie? Heeft HR en Management voldoende kennis van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s? Wordt een koppeling gemaakt vanuit ondernemingsbeleid naar inzet en ontwikkeling van werknemers? Sluiten bestaande opleidingsprogramma’s en instituten aan bij de behoefte in de praktijk? Worden medewerkers gestimuleerd om te leren, en hoe dan? En hoe overtuig je medewerkers die al jarenlang een functie op lager of middelbaarberoepsniveau uitoefenen, dat (om)scholing nodig is? Met kennis van gedrag (behavioural insights) kan HR initiatieven ontplooien en programma’s maken om mensen in beweging te krijgen.

Doelstelling

Het doel van deze workshop is dat u gereedschappen krijgt aangereikt om uw medewerkers op de goede weg te helpen met ‘een duwtje in de rug’ door veranderingen en keuzes aantrekkelijker of gemakkelijker te maken. Daarnaast biedt de HR-meeting u een goede gelegenheid om ervaringen met collega HR-professionals te delen en te leren van elkaar! We sluiten het programma af met een netwerklunch, een mooi moment om nog even verder te spreken en contactgegevens uit te wisselen.

Wie bent u?

Deze ochtend is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie bezig zijn of willen gaan starten met het Opleiden en Ontwikkelen van medewerkers.

Aanmelden kan hier


Delen: