Werkervaringsplaatsen

'Werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans op werk bieden'. Vakbonden maken met werkgevers afspraken over werkervaringsplaatsen tijdens CAO-onderhandelingen. Wilt u als werkgever invulling geven aan deze plaatsen, dan is SWA uw deskundige partner. U geeft invulling aan sociaal beleid en de kandidaat vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Maak gebruik van de deskundigheid van SWA

SWA zoekt voor u de juiste doelgroep en maakt een passende kandidaatselectie. De werknemer die eerst ver van de arbeidsmarkt af stond, doet bij u werkervaring op. Het is uw taak als werkgever om de kandidaat te begeleiden en zijn werk te evalueren. SWA kan een deel van dit werk voor u uit handen nemen! U biedt de zwakkere doelgroepen een kans op werkervaring, daar mag u trots op zijn.

Goed om te weten

  • SWA heeft verstand van opleiden: dit kan voor uw kandidaat een springplank naar beter werk zijn
  • SWA weet alles van de mogelijke subsidies waar u als werkgever recht op heeft
  • Door de subsidies heeft u extra inkomsten
  • Na het werkervaringstraject helpen wij de kandidaten met het vinden van een reguliere baan
  • Bemiddeling en begeleiding van deze kandidaten vraagt om maatwerk
  • SWA kent als arbeidsmarktspecialist de weg en neemt u veel werk uit handen

Referenties over Werkervaringsplaatsen

Ook interessant

Leerwerktrajecten?

Voldoet het aanbod op de arbeidsmarkt niet aan uw wensen en eisen aan vakkrachten? Dan is een leerwerktraject voor nieuwe instroom in uw bedrijf een uitstekende oplossing. Lees meer >