Detacheren

Als u een vakkracht aan u wilt binden, maar niet direct in dienst wilt nemen, kunt u kiezen voor detacheren. SWA neemt de medewerker in dienst en biedt hem of haar ter detachering bij u aan. Voor projecten, nieuwe instroom of bij tijdelijke vervanging is detachering een prima oplossing. Bij detachering regelt SWA de werving, selectie en neemt de rol van het werkgeverschap op zich.

Flexibel én voor de langere termijn

De minimale duur van een detacheringsovereenkomst is een half jaar. Bevalt onze vakkracht, dan kunt u de werknemer voor langere tijd detacheren of u kunt na het verstrijken van de minimale duur zonder verdere verplichtingen de gedetacheerde overnemen.

Goed om te weten

  • In geval van ziekte ligt het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij SWA
  • SWA verzorgt alle voorgeschreven wettelijke afdrachten
  • De gedetacheerde krijgt zorgvuldige begeleiding van SWA
  • Waar nodig brengt SWA de scholingsbehoefte van de gedetacheerde in kaart
  • SWA is een VCU-gecertificeerde onderneming
  • SWA is lid van de ABU en NEN 4400-1 gecertificeerd

Referenties over Detacheren


Delen:  

Vragen over deze dienst?

Irene Lem
Bel of WhatsApp mij 06 - 53 32 87 51

Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met één van onze locaties.

En meer

Ook interessant

Leerwerktrajecten?

Voldoet het aanbod op de arbeidsmarkt niet aan uw wensen en eisen aan vakkrachten? Dan is een leerwerktraject voor nieuwe instroom in uw bedrijf een uitstekende oplossing. Lees meer >