Opleiden & Ontwikkelen ‘Leren is werken, een duwtje in de goede richting!’

Tijdens het SWA seminar van 11 mei gaan we dieper in op het benutten van behavioural insights, nudges en nudging-theorie. We stellen de vraag centraal, wat belemmert werknemers om te leren? En hoe creëer je een stimulerende werk- en leeromgeving. Ben jij de HR-architect die HR-beleid wil bouwen dat werkt? Schrijf je dan in voor het seminar Leren is Werken op 11 mei a.s. van 09.00 - 12.15 uur met aansluitend een netwerklunch.

Introductie

In voorgaande HR-meetings is gesproken over strategische personeelsplanning, technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Daarbij kwam steeds naar voren dat blijven leren gedurende de loopbaan nodig is om ontwikkelingen in het werk bij te houden en voldoende inzetbaar te blijven. We spreken wel van een leven lang leren en van behoud van arbeidsmarktwaarde. Blijven leren gaat niet zonder inspanning. Werkgevers en werknemers zullen bereid moeten zijn om tijd, geld en ondersteuning te bieden.

De vraag stellen, ‘waar staat u over vijf jaar?’ kan weliswaar richting geven aan ontwikkeling, maar zonder vervolg wordt het al snel een dwaalspoor. Hoe staat het eigenlijk met Leren in uw organisatie? Heeft HR en Management voldoende kennis van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s? Wordt een koppeling gemaakt vanuit ondernemingsbeleid naar inzet en ontwikkeling van werknemers? Sluiten bestaande opleidingsprogramma’s en instituten aan bij de behoefte in de praktijk? Worden medewerkers gestimuleerd om te leren, en hoe dan? En hoe overtuig je medewerkers die al jarenlang een functie op lager of middelbaarberoepsniveau uitoefenen, dat (om)scholing nodig is? Met kennis van gedrag (behavioural insights) kan HR initiatieven ontplooien en programma’s maken om mensen in beweging te krijgen.

Doelstelling

Het doel van deze workshop is dat u gereedschappen krijgt aangereikt om uw medewerkers op de goede weg te helpen met ‘een duwtje in de rug’ door veranderingen en keuzes aantrekkelijker of gemakkelijker te maken. Daarnaast biedt de HR-meeting u een goede gelegenheid om ervaringen met collega HR-professionals te delen en te leren van elkaar! We sluiten het programma af met een netwerklunch, een mooi moment om nog even verder te spreken en contactgegevens uit te wisselen.

Sprekers

Onze keynote speaker is Joep van den Eerenbeemt. Sinds 2015 werkt Joep bij TNO. Als bevlogen psycholoog houdt hij zich bezig met het verbeteren van de werksituatie van werkend Nederland. Daarbij ligt de focus op werkdruk, fysieke belasting en bevlogenheid.

In zijn recente werk binnen TNO heeft Joep bij ministeries en bij commerciële organisaties bijgedragen aan een cultuurverandering waarbij Duurzame Inzetbaarheid centraal staat. Dit doet hij door middel van bottom-up aanpakken waarbij medewerkers zelf de verandering vormgeven en goed advies om het management tijdens deze verandering te begeleiden.

Over Vakmanschap Nieuwe Stijl

Joep van den Eerenbeemt

In de Vakmanschap Nieuwe Stijl workshops laat TNO vaklieden uit verschillende disciplines actief nadenken over veranderingen en het effect op het werk. Daarnaast worden tijdens de sessies de eerste stappen genomen om de ontwikkelingen in gang te zetten en bij elkaar te onderzoeken wat ze van elkaar kunnen leren. Tijdens Vakmanschap Nieuwe Stijl worden deelnemers zich meer bewust van hun competenties, maar worden ook de zwaktepunten aan het licht gebracht. Dit doet TNO door middel van scans, oefeningen en door de SKILLS methodiek van workshopbegeleiding. Uiteindelijk is het gevolg dat medewerkers kritischer naar zichzelf en de werkomgeving kijken. Zij zelf nadenken over wat ze nodig hebben (en van wie) om nog beter te kunnen functioneren en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Joep van den Eerenbeemt geeft hier een presentatie over, waarna er uitgebreid de mogelijkheid is tot interactie en het stellen van vragen.

Nathalie StolwijkNathalie Stolwijk vertelt als onderdeel van haar masterprogramma stage bij NSvP meer over het onderwerp ‘nudging’, en hoe deze gedragsveranderingstechniek ingezet kan worden om een ‘leven lang leren’ voor werkenden te stimuleren.Lotte Hoozemans

Lotte Hoozemans, student Social and Organisational psychology aan de Universiteit van Leiden zal vertellen over het toepassen van nudging en behavioural insights om leren en ontwikkelen van werkenden te stimuleren.Locatie

Albemarle Catalysts Amsterdam Noord

De workshop wordt gehouden bij Albemarle Catalysts in Amsterdam-Noord. Bekijk de locatie en routebeschrijving op Google Maps > https://goo.gl/maps/BNGYafEFZdQ2

Wie bent u?

Deze ochtend is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie bezig zijn of willen gaan starten met het Opleiden en Ontwikkelen van medewerkers.

Aanmelden


Wilt u deelnemen aan de lunch? Ja Nee


Ook interessant

Leerwerktrajecten?

Voldoet het aanbod op de arbeidsmarkt niet aan uw wensen en eisen aan vakkrachten? Dan is een leerwerktraject voor nieuwe instroom in uw bedrijf een uitstekende oplossing. Lees meer >