Filters

Disclaimer

Deze site wordt onderhouden door SWA Groep. Er worden geen enkele garanties gegeven op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site. Volledig toegestaan door toepasselijk recht, verwerpt SWA Groep elke garantie, extern of ingesloten, inclusief maar niet beperkt tot, vooronderstelde garanties van toepasselijkheid voor een bepaald doel. SWA Groep is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele gebeurtenissen en daaruit volgende beschadigingen.

Copyright
Alle interface content op deze site, zoals tekst, site graphics, logo's, icoontjes, afbeeldingen en animaties, is eigendom van SWA Groep en beschermd door zowel Nederlands als internationaal copyright. Het is verboden de geplaatste content te reproduceren, wijzigen, verkopen, overdragen, opnieuw publiceren, ten toon spreiden of vertonen.

Privacy policy
Bij SWA vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u een en ander aandachtig door te nemen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

E-mailadres, tracking cookies & custom audiences
We gebruiken e-mailadressen voor de verspreiding van onze content maar ook oor gerichte campagnes op social media om onze content nog relevanter te maken en beschikbaar voor specifieke doelgroepen.Wij gebruiken het e-mailadres voor bijvoorbeeld Custom Audience targeting via Facebook. Wij maken een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. De e-mailadressen worden versleuteld door Facebook en Facebook heeft geen inzage in de data. Het is echter niet ondenkbaar dat Facebook haar dienstverlening hierop aanpast.
Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kunt u dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: beverwijk@swa.nl.

Social media plug-ins
Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video's getoond die van de websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video's aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
SWA Uitzenden & Detacheren
Spoorsingel 24-B,
1941 JM Beverwijk
Telefoon: 0251 278 819

Overig
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op. In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen achterhalen van de foto's. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten, neem dan contact met ons op. Zie de gegevens hierboven.